D'Lanier - Artisan Chocolate D'LANIER
NEWS
29/09
#BehindTheBrand : Jose Pelo Jr (Joy) - D'Lanier Co-Founder
IMG-BLOG “A life without Chocolate is a life without joy..!” Sebuah tagline yang digunakan selama 18 tahun oleh Joy (atau Chef Joy) sebagai Chocolatier dan Patissier dalam karirnya 28 tahun terakhir.Jose Pelo Jr. dikenal sebagai Joy atau Chef Joy merupakan warga negara Australia keturunan Filipina. Ia p...

Continue Reading